December 19th, 2013

Main squirrel

(no subject)

...
Цискаридзе на сцене в Твери
Волочкову взметнул на пари -
И за это движение
Заслужил уважение
И в придачу Гран-при от жюри.